2015/01/01

Profesinio mokymo kokybės Išorinio vertinimo modelis

Profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo modelio, pagrįsto išsamia profesinio mokymo kokybės sistemos analize ir užsienio šalių patirtimi bei rekomendacijomis dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo, rengimas. Parengtos profesinio mokymo įstaigų (PMĮ) planuojamų projektų kaštų-naudos analizės parengimo gairės. Sukurtas modelis apibrėžia duomenų apie profesinių mokymo institucijų veiklos kokybę rinkimo, jų analizės, įvertinimo procesus, prielaidas ir nuolatinio kokybės tobulinimo priemones.

Užsakovas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Viskas, ko reikia rengiantiems ir vykdantiems projektus

Konsultuojame aplinkosaugos, energetikos, transporto, mokslo, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų, turizmo ir kultūros sektoriuose.

Meniu