Mokymai

SEMINARAS 

„Nauja komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo kainodara: nuo VERT tvirtinamos regioninės kainos iki vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą dydžio.

„Viešieji pirkimai ir vidaus sandorių perspektyva

2024m. vasario 27d.  Green hotels viešbutis, Pilaites pr.20, LT-04352, Vilnius

UAB JOSTRA ir Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas & Partners kviečia savivaldybių ir savivaldybių įmonių, atsakingų už komunalinių atliekų tvarkymą, bei Regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovus į seminarą-diskusiją, kuriame aptarsime RATC ir Savivaldybių/savivaldybių įmonių darbus, būtinus sėkmingam perėjimui prie naujos apmokestinimo už atliekų tvarkymą sistemos Lietuvoje. Taip pat gilinismės į atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų užtikrinimo teisinius aspektus – viešojo pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių sudarymo aktualijas naujausio teisinio reguliavimo ir teismų praktikos kontekste.

Seminaro svečiai – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir Habil. Dr. Jurgis Kazimieras Staniškis, KTU profesorius – emeritas, Jungtinių Tautų Globalaus Darnaus vystymosi Nepriklausomų mokslininkų grupės parengusios ataskaitą „The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development“,  narys.

 Seminaro – diskusijos problematika

Kaip žinote, į pabaigą eina regioninių kainų ir jų dedamųjų patvirtinimo procesas Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (VERT). Svarbu pažymėti, kad tai – tik pirmas pasikeitimų komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus kainodaroje žingsnis. Visų pirma RATC-ams, atsižvelgiant į netinkamų į VERT reguliuojamą kainą įtraukti išlaidų apimtis, teks apskaičiuoti ir pagrįsti pilną atliekų tvarkymo kainą. Tada ši kaina turės būti integruota į vietines rinkliavas/tarifus.

2023 m. spalio 27 d. patvirtinta nauja 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 711, kuriuo patvirtinta “Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika” (toliau – Metodika), redakcija. Šio dokumento nauja redakcija iškelia naujus klausimus dėl dvinarės įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą (toliau – DVR) nustatymo sprendimų, naujai traktuojamas solidarumo principas sukuria naujus metodinius iššūkius.

Siekiant sėkmingai ir laiku įgyvendinti patvirtintą Metodiką, užbėgti už akių kylančioms problemoms, užtikrinti tinkamą ir tvarų komunalinių atliekų (KA) tvarkymo apmokestinimą, būtina neatidėliotinai imtis veiksmų ir pradėti pasiruošimą tiek pilnų atliekų tvarkymo mokesčių apskaičiavimui, tiek naujoviškam solidarumo principo taikymui, tiek DVR parametrų ir dydžių atnaujinimui.

Institucijos atsakingos už dvinario mokesčio atnaujinimą turėtų kuo anksčiau pradėti ruoštis šiam svarbiam pokyčiui. Seminaro-diskusijos metu pristatysime mūsų idėjas šio kompleksinio sprendimo klausimais.

Neseniai keletą kartų pasikeitė vidaus sandorių teisinis reguliavimas. Be to, šiuo klausimu pasisakė LR Konstitucinis ir LR Aukščiausiasis teismas. Ši tema taip pat vystyta žemesnių kategorijų teismuose bei institucijų praktikoje. Kaip teisės požiūriu turėtų būti organizuojamas atliekų surinkimas ir tvarkymas: viešaisiais pirkimais, vidaus sandoriais ar kitu būdu? Šiuos ir kitus aspektus aptarsime naujausio teisinio reguliavimo ir teismų praktikos kontekste.

Svarbų vaidmenį renginyje skirsime diskusijoms, dalinimuisi patirtimi, problemų sprendimo būdų paieškai, todėl registruojantis kviečiame pasidalinti Jums aktualiais klausimais (problemomis), susijusiais su seminaro temomis. Jų sprendimus pasistengsime rasti seminaro metu.

REGISTRACIJA Į SEMINARĄ

Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Meniu