2019/01/01

„Lietuva-Ukraina. Patirtis ir galimybės mokinių profesinio orientavimo/karjeros planavimo srityje“

Projekto pagrindinis tikslas – išsiaiškinti kokia geroji Lietuvos ir kitų Europos šalių patirtis prigytų ir būtų rezultatyvi bei perspektyvi Ukrainos švietimo sistemoje ir pasiūlyti integruotas profesinio orientavimo programas, įvertinant tikslinės grupės (TG) išskirtinumą, nubrėžti darbo su TG profesinio švietimo srityje gaires.Visų projekte numatytų veiklų eigoje: per diskusijas su pedagogais, psichologais, mokiniais ir jų tėvais, pokalbiuose su valdžios institucijomis, NVO atstovais, per praktinius užsiėmimus stovyklos metu,mokyklose su mokytojais ir mokiniais bei kartu atliekamo tyrimo metu ieškosime būdų, kurie padėtų mokiniams išsiugdyti karjeros valdymo kompetencijas, o pedagogams įvaldyti modernius profesinio orientavimo metodus ir priemones.

Užsakovas: Centrinė projektų valdymo agentūra

Viskas, ko reikia rengiantiems ir vykdantiems projektus

Konsultuojame aplinkosaugos, energetikos, transporto, mokslo, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų, turizmo ir kultūros sektoriuose.

Meniu