2014/12/01

Vilniaus ir Kauno miestų kogeneracinių elektrinių galimybių studijos

„Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant/modernizuojant vietinius ir atsinaujinančius išteklius naudojančias didelio naudingumo kogeneracijos elektrines galimybių studijos” ir “Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo, įrengiant/modernizuojant vietinius ir atsinaujinančius išteklius naudojančias didelio naudingumo kogeneracijos elektrines galimybių studijos” rengimo paslaugos. Galimybių studijų tikslas – įvertinus praeities ir prognozinius duomenis apie Vilniaus ir Kauno miestų šilumos ir elektros energijos gamybą, identifikuoti Projekto įgyvendinimo alternatyvas, jas palyginti tarpusavyje, nustatyti optimalią Projekto įgyvendinimo alternatyvą ir ją apibrėžti. Galimybių studijų duomenys bus naudojami parengti didelės apimties projektų paraiškas gauti finansavimą iš 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų, taip pat rengiant verslo planą, kitus dokumentus, reikalingus įgyvendinti Projektą.

Užsakovas: UAB “TES”/VĮ “Lietuvos energija”

Viskas, ko reikia rengiantiems ir vykdantiems projektus

Konsultuojame aplinkosaugos, energetikos, transporto, mokslo, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų, turizmo ir kultūros sektoriuose.

Meniu