2021/08/15

„Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Investicijų projekto VPSP projektui „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ rengimas.

Projekto metu atlikta: sąnaudų – naudos analizė, projekto įgyvendinimo įvertinimas pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės schemą.

Užsakovas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Viskas, ko reikia rengiantiems ir vykdantiems projektus

Konsultuojame aplinkosaugos, energetikos, transporto, mokslo, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų, turizmo ir kultūros sektoriuose.

Meniu