2021/12/26

Pasirengimas galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje

Projekto tikslas – užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą reaguoti ir apsaugoti gyventojus branduolinės avarijos Baltarusijos AE atveju, įdiegiant kompleksinę pasiruošimo galimai branduolinei ir (ar) radiologinei avarijai Baltarusijos AE sistemą, apimančią visų institucijų, dalyvaujančių avarijos padarinių suvaldymo procese, techninį pasirengimą tinkamai atlikti joms priskirtas funkcijas.

Užsakovas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

Viskas, ko reikia rengiantiems ir vykdantiems projektus

Konsultuojame aplinkosaugos, energetikos, transporto, mokslo, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų, turizmo ir kultūros sektoriuose.

Meniu