2022/01/01

Atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 2021-2027 m. rengimas

Planas parengtas Vilniaus (bendras gyventojų skaičius – 838 000, bendras metinis atliekų kiekis – 250 000 tonų), Panevėžio (bendras gyventojų skaičius – 207 800, bendras metinis atliekų kiekis – 70 000 tonų), Utenos (bendras gyventojų skaičius – 123 000, bendras metinis atliekų kiekis – 50 000 tonų), Tauragės (bendras gyventojų skaičius – 102 500, bendras metinis atliekų kiekis – 40 000 tonų), Marijampolės (bendras gyventojų skaičius – 138 000, bendras metinis atliekų kiekis – 55 000 tonų) regionams. Planais siekiama mažinti susidarančių atliekų kiekį; užtikrinti saugų atliekų tvarkymą žmonių sveikatai ir aplinkai; užtikrinti tausojantį materialinių ir energetinių išteklių naudojimą, taip mažinant gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, sąvartynų ir aplinkos taršą.

Pagrindiniai uždaviniai: finansinis komunalinių atliekų sektoriaus padėties regionuose ir savivaldybėse vertinimas, būsimų projektų finansinio poveikio vertinimas.

Užsakovas: Vilniaus, Panevežio, Tauragės, Utenos, Marijampolės regionų savivaldybės; Regioniniai atliekų tvarkymo centrai

Viskas, ko reikia rengiantiems ir vykdantiems projektus

Konsultuojame aplinkosaugos, energetikos, transporto, mokslo, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų, turizmo ir kultūros sektoriuose.

Meniu