2022/02/01

Statybinių ir pastatų griovimo atliekų tvarkymo planas Kosovui

Pagrindiniai projekto uždaviniai: sukurti modelį, pagal kurį būtų vertinamas statybinių ir pastatų griovimo atliekų tvarkymo poveikis statybų sektoriui ir šalies ekonomikai. Naujai sukurtos statybinių ir pastatų griovimo atliekų tvarkymo programos finansinio ir ekonominio poveikio Kosovo ekonomikai vertinimas, naujai pasiūlytos nacionalinės statybinių ir pastatų griovimo atliekų tvarkymo sistemos finansinis ir ekonominis vertinimas, projekto finansavimo galimybių VPSP forma vertinimas, statybinių ir pastatų griovimo atliekų tarifų nustatymo gairių rengimas, finansinis tarifų vertinimas skirtingiems Kosovo regionams

Užsakovas: GITEC-IGIP GmbH / KfW (Vokietija)

Viskas, ko reikia rengiantiems ir vykdantiems projektus

Konsultuojame aplinkosaugos, energetikos, transporto, mokslo, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų, turizmo ir kultūros sektoriuose.

Meniu